[ پرينت ]

تاريخ : چهارشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۲ , کد مطلب : 72527

عنوان : طنز زیبا شبکه کرمانشاه-کرمانشاه 20-شونیوز

۹۲/۱۱/۲۸

O:8:"stdClass":3:{s:5:"video";s:104:"http://host13.aparat.com//public/user_data/flv_video_new/336/5ff317ce7f3d6c0832c5a535dabf6a881005931.apt";s:5:"title";s:74:"طنز زیبا شبکه کرمانشاه-کرمانشاه 20-شونیوز";s:5:"image";s:58:"http://fun.netgarmi.ir/userfiles/images/13927940721571.jpg";}


[ پرينت ]